Universal Analytics stopt, stap over naar GA4

Google heeft eindelijk aangekondigd wanneer ze gaan stoppen met Universal Analytics.

Vanaf 1 juli 2023 verwerken de Universal Analytics property’s geen nieuwe hits meer. Dan komt er dus geen data meer binnen in deze ‘oude’ Google Analytics. Het wordt dus de hoogste tijd om te beginnen met de nieuwe versie Google Analytics 4 (GA4). Deze versie zal de komende maanden naast de Universal Analytics blijven lopen.

Wat is Google Analytics 4?

Google Analytics 4, afgekort GA4, is de nieuwe versie van Google Analytics die in oktober 2020 is gelanceerd. Het is niet alleen een nieuwe update of versie. Het is een compleet nieuwe meetmethode van hoe je websiteverkeer en inspanningen voor online marketing gemeten worden. Dit betekent dat je helemaal opnieuw moet beginnen met het verzamelen van data in deze nieuwe versie, want de gegevens kun je niet omzetten.

De reden van Google om met een nieuwe versie, en dus ook een compleet nieuwe meetmethode, te komen is dat Universal Analytics (GA3) niet meer voldeed aan alle eisen en behoeften. Een groot nadeel was bijvoorbeeld dat je de gebruiker niet over alle devices kon volgen, wat met GA4 wel mogelijk is. Zo kun je zien dat een bezoeker je website heeft bezocht via Google Ads, later je app heeft geïnstalleerd en vervolgens via de app een aankoop heeft gedaan.

Zoals Google zelf zegt: Google Analytics 4 geeft een ‘customer-centric measurement’ waarbij meerdere identificatie-methoden worden gebruikt. Zoals de gebruikers-ID en of je met je Google-account bent ingelogd.

Het grootste verschil is de meetmethode. Bij GA4 is de meetmethode gebaseerd op gebeurtenissen (events). Elke interactie wordt als een gebeurtenis gemeten, waardoor GA flexibeler en eenvoudiger aan te passen is. Zeker voor het meten over meerdere platformen.

Universal Analytics stopt dus, wat nu?

Om je gerust te stellen: tot 1 juli 2023 kun je Universal Analytics blijven gebruiken en komt er ook gewoon data binnen. Daarna komen er géén nieuwe gegevens meer binnen.

Na 1 juli 2023 heb je nog minimaal 6 maanden toegang tot je data in Universal Analytics. Er komt alleen dus na 1 juli 2023 geen nieuwe data meer bij. Binnen je Google Analytics-interface houdt Google je op de hoogte van wanneer je niet meer bij je gegevens in Universal Analytics kunt komen.

Rapporten van Universal Analytics exporteren

Als je zeker wil weten dat je bepaalde gegevens uit Universal Analytics wil bewaren, kun je rapporten altijd exporteren naar een CSV-, Excel- of pdf-bestand of naar Google Spreadsheets. Dan weet je zeker dat je de data van afgelopen jaren kunt blijven zien. Het is alleen niet mogelijk deze data weer te importeren in Google Analytics 4, aangezien dit weer een andere meetmethode is en de rapporten daardoor anders zijn opgebouwd.

Nu al helemaal overstappen?

Het is sowieso verstandig om al een Google Analytics 4 property aan te maken. Dit is eenvoudig te doen door in de beheerdersomgeving in de property-kolom te kiezen voor ‘Installatieassistent’ en de stappen te volgen. 

Je kunt dan GA4 parallel laten lopen met je Universal Analytics property, zodat je vanaf nu de tijd hebt om data te verzamelen. Ga je dit pas vanaf 1 juli 2023 doen? Dan begin je met een lege dataset zonder historische data, terwijl je wel rapporten wil maken waarin je data met een voorgaande periode wil vergelijken. Door nu al te beginnen met GA4 heb je bovendien voldoende tijd om te zorgen dat je je GA4 op dezelfde manier inricht als je huidige Universal Analytics. Op die manier kun je wennen aan de verschillen. Dat maakt de overgang volgend jaar een stuk soepeler.